WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA,
SERDECZNIE WITAMY LUDZI

PRZEDSIĘBIORCZYCH CIEKAWYCH PRACOWITYCH

Istniejące ponad 18 lat Częstochowskie Stowarzyszenie Małej Przedsiębiorczości zostało powołane, aby aktywnie wspierać przedsiębiorczość i walkę z bezrobociem.

Czytaj więcej

ZAŁOŻENIA

Propagowanie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich, komercjalizacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym naukowych, propagowanie rozwiązań łączących sektor biznesu i nauki, promowanie sieci i tworzenie sieci organizacji na rzecz innowacyjności, opracowywanie badań oraz studium wykonalności.

WDROŻENIE

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez popularyzacje wiedzy, organizowanie kursów, konferencji, konsultacji, szkoleń, seminariów.

Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, współdziała z samorządami, organizacją lokalną, wojewódzką, centralną, administracją publiczną oraz instytucjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania krajowych i wspólnotowych środków pomocowych.

Główne cele

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, oraz działania w kierunku aktywnej walki z bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, w tym pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność oraz działania na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych.

Nauka

Technika

Postęp

Zarządzanie

Kultura

Sport i Zdrowie

ZAPRASZAMY DO NAS!

Częstochowskie Stwoarzyszenie Małej Przedsiębiorczości jest otwarte na współpracę z każdym.
Jeżeli myślisz, że jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć coś ciekawego to powinniśmy o tym czym prędzej porozmawiać.

Skontaktuj się z nami