Fundusz pożyczkowy

Pożyczki dla przedsiębiorców powiatu częstochowskiego

Czym jest fundusz pożyczkowy?

Fundusz Pożyczkowy jest funduszem dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej przez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek dla przedsiębiorców z powiatu częstochowskiego.

Kto może otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca który:

 • • Ma swoją siedzibę i prowadzi działalność na terenie powiatu częstochowskiego
 • • Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą
 • • Posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka

Jaką pożyczkę można otrzymać?

 • • Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • • Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 tys. zł
 • • Maksymalna kwota pożyczki 120 tys. zł
 • • Okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy
 • • Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • • Wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia

Jakie koszty wiążą się z pożyczką?

 • • oprocentowanie pożyczki do 60 tys. zł. w skali roku wynosi 7,5 % oprocentowanie pożyczki powyżej 60 tys. zł. w skali roku wynosi 6%
 • • od przyznanej pożyczki pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% kwoty przyznanej pożyczki
 • • prawne zabezpieczenie pożyczki może stanowić: weksel In blanco, przewłaszczenie lub hipoteka

ZAPRASZAMY DO NAS!

Częstochowskie Stwoarzyszenie Małej Przedsiębiorczości jest otwarte na współpracę z każdym.
Jeżeli myślisz, że jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć coś ciekawego to powinniśmy o tym czym prędzej porozmawiać.

Skontaktuj się z nami