Akademia Liderów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w operacji pn: „Młodzieżowe Forum Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich”, realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, mającej na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie zrównoważonej polityki rozwoju obszarów wiejskich, metod produkcji rolniczej przyjaznej środowisku, wybranych form przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego ukierunkowanego na innowacje i odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Uczestnicy szkolenia: 50 młodych mieszkańców obszarów wiejskich, będących rolnikami lub domownikami rolników oraz aktywnymi członkami grup formalnych i nieformalnych, w wieku od 16 do 35 roku życia, zamieszkujących obszary wiejskie województwa śląskiego.


Szkolenia Stacjonarne w Złotym Potoku w terminie: 21 - 23 września 2018r.

Harmonogram szkolenia stacjonarnego:

  I dzień:
 • • „Polityka rozwoju obszarów wiejskich – PROW 2014-2020” - 2h;
 • • „Efektywne gospodarowanie zasobami, gospodarka niskoemisyjna na obszarach wiejskich” - 2h;
 • • Warsztaty: „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich” – 2h;

 • II dzień – wyjazd studyjny:
 • • gospodarstwo „Jurajska Spiżarnia” – Biała Lelowska k. Lelowa;
 • • gospodarstwo edukacyjno-agroturystyczne „Sokole Ranczo” w Biskupicach;

 • III dzień:
 • • „Innowacje na obszarach wiejskich w kontekście ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii” - 2h;
 • • „Źródła finansowania innowacji oraz OZE na obszarach wiejskich” - 2h;


Zgłoszenie do udziału należy przesłać na załączonym formularzu drogą mailową (skan) na adres zpzmwcz@poczta.onet.pl, pocztą lub osobiście na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, ul. Waszyngtona 73/15, 42-200 Częstochowa do dnia 17.09.2018 r.


Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy os. niepełnoletniej

Pobierz program szkolenia stacjonarnego

Innowacyjne metody produkcji zwierzęcej, w tym bydła mięsnego w województwie pomorskim

Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie podlaskim

Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

Innowacyjne metody produkcji specjalnych i mleka w województwie warmińsko-mazurskim

Konferencja pt: "Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego"

Podsumowanie konferencji w dniu 06-07 sierpnia 2018r. w ramach operacja pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim”..

Pobierz relacje

Pobierz zaproszenie

Podsumowanie konferencji w dniu 28-29 lipca 2018r. w ramach operacja pod nazwą „Innowacyjne rozwiązania w małych gospodarstwach rolnych województwa śląskiego”.

Kolonie Letnie 2018 | Nad Morzem

Kolonie Letnie 2018 | W Górach

Innowacyjne Rozwiązania w Małych Gospodarstwach Rolnych województwa śląskiego

Innowacyjne Rozwiązania w Małych Gospodarstwach Rolnych w województwie małopolskim

Innowacyjne Rozwiązania w Małych Gospodarstwach Rolnych w województwie wielkopolskim

ZAPRASZAMY DO NAS!

Częstochowskie Stwoarzyszenie Małej Przedsiębiorczości jest otwarte na współpracę z każdym.
Jeżeli myślisz, że jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć coś ciekawego to powinniśmy o tym czym prędzej porozmawiać.

Skontaktuj się z nami